Καλάθι Αγορών: Το καλάθι σας είναι άδειο.
Αρχική Προφίλ Ο Λογαριασμός μου Καλάθι Αγορών Τρόποι Πληρωμής & Αποστολής Επικοινωνία
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 1
(από Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 63 )
ΓΕΡΑΚΑΣ ΤΚ. 153 44
Τηλ.: 210 7777032 -2107706199
Fax.: 210 7777032


Αρχική σελίδα » Όροι Χρήσης

 
Πολιτική εταιρείας – Ειδικοί όροι (προϊόντα, διαθεσιμότητα,

επιστροφές, εγγυήσεις, όροι χρήσης, κτλ)

    1.Παρουσίαση προϊόντων, τιμές, γεωγραφικοί προσδιορισμοί
    2.Παραγγελία, ακύρωση, αντικατάσταση και επιστροφές
    3.Προϊόντα σε μεταφορά, εγγύηση προϊόντων
    4.Διαθεσιμότητα προϊόντων και χρόνοι παράδοσης
    5.Απόρρητο και ασφάλεια συναλλαγών
    6.Όροι χρήσης, πνευματικά δικαιώματα και ταυτότητα

εταιρείας

1.Πολιτική εταιρείας – Ειδικοί όροι (προϊόντα, διαθεσιμότητα,

επιστροφές, εγγυήσεις, όροι χρήσης, κτλ)

Παρουσίαση προϊόντων

    Συμβατικοί όροι παρουσίασης. Τα προϊόντα που

παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα συνοδεύονται από

συμπυκνωμένες πληροφορίες που αφορούν την περιγραφή τους,

τις προδιαγραφές τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία δε αυτών, μια ή περισσότερες, διατίθενται για

λόγους προ επισκόπησης και για την διευκόλυνση του

ενδιαφερομένου. Ωστόσο, η παρουσίαση των πληροφοριών αλλά

και των φωτογραφιών δεν αποτελούν προαπαιτούμενο για την

τοποθέτηση κάποιου προϊόντος. Επίσης, οι φωτογραφίες και τα

στοιχεία που συνοδεύουν τα τοποθετημένα προϊόντα είναι κατά

κανόνα έγκυρα σε αντιστοιχία με αυτά που ο κατασκευαστής ή ο

διανομέας παραθέτει. Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτά είτε λόγο

τυπογραφικού λάθους είτε λόγο απροειδοποίητης αλλαγής από

τον κατασκευαστή ή τον διανομέα-προμηθευτή, μπορεί να μην

τυγχάνουν απόλυτης ακρίβειας και εγκυρότητας. Αναμφίβολα η

εταιρεία επιδιώκει την καλύτερη δυνατή εγκυρότητα, ακρίβεια και

συνεχή υπεύθυνη ενημέρωση όλων των στοιχείων που

συνοδεύουν τα τοποθετημένα προϊόντα στο ηλεκτρονικό της

κατάστημα. Οι φωτογραφίες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και

όποιες άλλες πληροφορίες που αφορούν κάποιο προϊόν μπορούν

να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες των

προϊόντων είναι ενδεικτικές.
    Πρόσθετες πληροφορίες. Προκειμένου της διευκόλυνσης των

χρηστών και των ενδιαφερομένων, η εταιρεία έχει υιοθετήσει την

πολιτική πρόσθετης παρουσίασης πληροφοριών για κάποια από τα

τοποθετημένα προϊόντα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να

βασίζονται και να αφορούν σε ίδια γνώση, εμπειρία και έρευνα

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάποιων προϊόντων και ουδόλως

αποτελούν κατά μέρους ή επί του συνόλου επίσημη

προβεβλημένη θέση των κατασκευαστών αλλά και των

διανομέων-προμηθευτών. Ιστορικά δεδομένα κατασκευαστών,

προτάσεις συμβατοτήτων προϊόντων, προτεινόμενες εφαρμογές,

συμβουλές χρήσης και πιθανές αξιολογήσεις, εκφέρονται από την

εταιρεία με τρόπο ορθά πολιτικό, δεν αποτελούν πρόθεση

διαφήμισης ή δυσφήμισης, δεν περιέχουν δόλο ή άλλο

αμφισβητούμενο κίνητρο και δεν αποτελούν αθέμιτη προτροπή

αγοράς. Πληροφορίες αυτής της μορφής βασίζονται σε επιμελή

χρηστική εμπειρία ιδία και άλλων, εγκυκλοπαιδική έρευνα,

δημοσιεύματα έγκυρου ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και

παρά μόνο ως βοηθητικές και μη δεσμευτικές απόψεις πρέπει να

εκλαμβάνονται.

Τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.
Όλες οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρατίθενται

στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ενδεικτικές και μπορούν να

αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τιμολογιακή βάση

δεδομένων παρακολουθείται και ενημερώνεται συνεχώς χωρίς

ωστόσο να μπορέσει να αποκλειστεί πιθανότητα ανθρώπινου

λάθους, τυπογραφικού λάθους ή αιφνίδια αλλαγή τιμοκαταλόγου

του κατασκευαστή ή του διανομέα-προμηθευτή. Σε περίπτωση

παραγγελίας που περιλαμβάνει προϊόν του οποίου η

αναγραφόμενη τιμή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική, η

εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τον ενδιαφερόμενο

και δεν μπορεί να προχωρήσει στην επικύρωση και χρέωσή της

εφόσον δεν προηγηθεί συναίνεση του. Όλες οι τιμές είναι τελικές

τιμές λιανικής, περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις,

φόρους και ΦΠΑ 23%. Ενδιαφερόμενοι που υπόκεινται σε άλλα

καθεστώτα ΦΠΑ ή απαλλαγής από αυτό παρακαλούνται να

επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρεία.

Συναλλαγές εξωτερικού – γεωγραφικοί προσδιορισμοί –

περιορισμοί.

Η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα προς πώληση και σε χώρες του

εξωτερικού τόσο εντός ΕΕ όσο και εκτός αυτής. Ωστόσο και προς

το παρόν, το ηλεκτρονικό κατάστημα προβλέπει την άμεση

δυνατότητα πωλήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ενδιαφερόμενοι εκτός αυτού του ευρύτερου γεωγραφικού

χώρου καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρεία.

Αναφέρεται δε ρητά ότι η εταιρεία τηρώντας τους ειδικούς όρους

διαθεσιμότητας – γεωγραφικών περιορισμών πωλήσεων κάποιων

προϊόντων σε σχέση με την πολιτική του εκάστοτε κατασκευαστή

και διανομέα – προμηθευτή, δεν διαθέτει αυτά προς πώληση σε

προορισμούς εκτός Ελλάδας και Κύπρου. Ενδοκοινοτικές

πωλήσεις με έκδοση τιμολογίου απαλλάσσονται από τον Ελληνικό

φόρο προστιθέμενης αξίας (23%).

2. Όροι χρήσης, πνευματικά δικαιώματα και ταυτότητα εταιρείας

Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος, πνευματικά

δικαιώματα και δήλωση ταυτότητας της εταιρείας.

    Πνευματικά δικαιώματα. Η οπτική  αισθητική του ηλεκτρονικού

καταστήματος, όπως και όλα τα στοιχεία που την συνθέτουν,

αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας καθώς όλα αυτά

τα συστατικά είναι είτε πρωτόγεννη δημιουργήματα της εταιρείας

και των μελών της, είτε είναι δημιουργήματα τρίτων προσώπων

και εταιρειών τα οποία έχουν νομίμως παραχωρηθεί για ολική,

μερική ή ειδική χρήση. Επίσης, η ταυτότητα του ηλεκτρονικού

καταστήματος, εμπορικά σήματα όπως και όλες οι πληροφορίες

που περιλαμβάνονται σε αυτό, εκτός νομίμως αναδημοσιευμένων

πληροφοριών (π.χ τύπος, εργοστασιακές οδηγίες, κτλ) και άλλων

εμπορικών σημάτων τρίτων, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας και

διέπονται από την τοπική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις

περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντιγραφή, αναπαραγωγή και

αναδημοσίευση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας

απαγορεύεται.
    Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες των

ιστοσελίδων και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας

KOUNKER αποδέχονται και συναινούν πλήρως και ανεπιφύλακτα

με τα όσα αναφέρονται και περιγράφονται στις κατηγορίες και

υποκατηγορίες περί πολιτικής της εταιρείας, των γενικών και

ειδικών όρων όπως αυτές είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες υπό

την ιδιόκτητη και νόμιμα κατοχυρωμένη διαδικτυακή ταυτότητα

www.kounker.gr αλλά και την επεκταμένη θέση

www.kounker.gr/eshop. Καταχρηστικές αναδημοσιεύσεις αυτών

των δικτυακών θέσεων και του περιεχομένου τους που

υποκρύπτουν δόλο ή άλλες βλαπτικές προθέσεις σε βάρος της

εταιρείας διώκονται ποινικά. Επίσης, αναδημοσιεύσεις πάσης

φύσεως που συνοδεύονται από παραποιήσεις στοιχείων,

βωμολοχία, ύβρεις, προσβολή της δημοσίας αιδούς, ρατσιστικά,

θρησκευτικά και πολιτικά σχόλια, πορνογραφικό υλικό, προσβολή

οικολογικών αξιών, προτροπή βίας, κακοποίηση ζώων, προσβολή

ή απειλή κατά της ζωής και της περιουσίας, όπως και κάθε άλλης

μορφής σχολείου ή αναδημοσίευσης συνοδεία ψηφιακών μέσων

(μουσική, φωτογραφίες, βίντεο, κτλ), και κειμένων που κατά την

εταιρεία θεωρούνται καταχρηστικά ή βλαπτικά για την ίδια και το

κοινωνικό σύνολο, απαγορεύονται ρητά και κάθε τέτοια πράξη θα

διώκεται.
    Δήλωση ταυτότητας της εταιρείας. Η εταιρεία υπό την

επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε με ΑΦΜ 082110873 (ΔΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ) και τον διακριτικό τίτλο ΚOUNKER εδρεύει στην Λ.

Μαραθώνος 63 & Παπανικολή 1, ΤΚ 15344, Γέρακας Αττικής,

Ελλάδα. Δραστηριοποιείται κυρίως και νομίμως στην εκτροφή

κουνελιών καθώς και στο  εμπόριο κτηνοτροφικών -

πτηνοτροφικών ειδών,ζωοτροφών,μεταλλικών εξοπλισμών και

κάθε άλλη συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα. Διέπεται

πλήρως και ανεπιφύλακτα από την Ελληνική και κοινοτική

νομοθεσία, τους διεθνείς κανονισμούς και τις αποφάσεις των

ενωμένων εθνών. Το διαδικτυακό ηλεκτρονικό κατάστημα και

όλες οι σελίδες υπό την ταυτότητα www.kounker.gr αποτελούν

ιδιοκτησία και μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

εταιρείας.

Φορολογικά στοιχεία και διεθνείς εμπορικές σημάνσεις.

KΟΥΝΚΕΡ-ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
Κονικλ.Επιχ/σεις-Κτηνοτροφικά Είδη-Μεταλλικοί Εξοπλισμοί
Παπανικολή1 & Λ. Μαραθώνος 63, 15344 Γέρακας  –
Ελλάδα Εγκαταστάσεις: Αυλώνα Αττικής.
ΑΦΜ: 082110873
ΔΟΥ:  Παλλήνης


Επικοινωνία
Τηλ: (+30)210 7706199
Τηλ. & Φαξ: (+30)210 7777032
Κινητό: 6972219219
email: info@kounker.gr

Ιστότοπος: www.kounker.gr

2.Παραγγελία, ακύρωση, αντικατάσταση και επιστροφές

Αξιολόγηση παραγγελίας – ακύρωση από την εταιρεία.

Είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να αρνηθεί,

μεταβάλει ή και ακυρώσει μονομερώς παραγγελία για λόγους που

αφορούν το συμφέρον της, την εγκυρότητα της συναλλαγής, την

φερεγγυότητα του ενδιαφερομένου όπως και για κάθε άλλο λόγο

τον οποίο η εταιρεία θεωρεί ως σημαντικό και ικανό για να προβεί

σε μια τέτοια ενέργεια. Επίσης η εταιρεία μπορεί να προβεί σε

ενέργεια άμεσης ακύρωσης παραγγελίας προκειμένου να

προστατέψει τα συμφέροντα του πελάτη όπως π.χ σε περίπτωση

κατά την οποία όπου σε μεταγενέστερο χρόνο της αρχικής

παραγγελίας διαπιστωθεί ύπαρξη οδηγίας του κατασκευαστή για

απόσυρση λόγω αστοχίας τύπου ή παρτίδας παραγωγής που

μπορεί να αφορά το παραγγελθέν προϊόν. Σε κάθε τέτοια

περίπτωση ακύρωσης ή μεταβολής της παραγγελίας από

απόφαση της εταιρείας, αυτή θα ενημερώσει άμεσα τον

ενδιαφερόμενο και αναλόγως θα προχωρήσει στην επιστροφή

του ποσού της χρέωσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών εφόσον

αυτή έχει προηγηθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Ακύρωση παραγγελίας από τον ενδιαφερόμενο.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παραγγελία

αναιτιόλογητα εντός 14 ημερών.

Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος , η εταιρεία δύναται να αξιολογήσει το

σχετικό αίτημα, συνεκτιμώντας τον χρόνο εκδήλωσης του

αιτήματος σε σχέση με την αρχική παραγγελία, την ιδιαιτερότητα

ζήτησης των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, το

κόστος και τις πιθανές ζημίες της, όπως και άλλες παραμέτρους

που αφορούν τις διάφορες πολιτικές της. Σε κάθε περίπτωση

όπου ο ενδιαφερόμενος επικαλεστεί υπαιτιότητα της εταιρείας για

αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας του, αυτή θα γίνει δεκτή

μόνο αν και εφόσον, διαπιστωμένα, η διαθεσιμότητα της είναι

εκπρόθεσμη σε σχέση με τα προβλεπόμενα και δεν συντρέχουν

λόγοι ανωτέρας βίας για αυτήν την καθυστέρηση (θεομηνίες,

τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες μεταφορέων και τελωνείων,

κτλ). Η εταιρεία επίσης, τηρεί το δικαίωμα να κρατήσει μέρος ή

όλο το χρηματικό ποσό χρεωμένης παραγγελίας ή ακόμα και να

την καταγγείλει αξιώνοντας επιπρόσθετη αποζημίωση. Σε κάθε

άλλη περίπτωση όπου η εταιρεία θα δεχθεί την ακύρωση της

παραγγελίας είτε λόγο δικής της διακριτικής ευχέρειας, είτε λόγο

βεβαιωμένης δικής της υπαιτιότητάς που οδηγεί σε αδυναμία

εκτέλεσης της, το καταβληθέν χρηματικό ποσό για αυτήν (ή

μέρους αυτής που αφορά επίμαχο προϊόν) θα επιστραφεί στον

ενδιαφερόμενο στο ακέραιο του εντός πέντε εργάσιμων ημερών

το αργότερο. Επιστροφές δε χρημάτων μπορούν να γίνουν μόνο

μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Επιστροφή, αντικατάσταση προϊόντος.

    Αντικατάσταση. Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των

πελατών της, η εταιρεία προβλέπει δυνατότητα αντικατάστασης

κάποιου προϊόντος με άλλο ή άλλα, ισοδύναμου πάντα κόστους,

εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την διαπιστωμένη

παραλαβή τους. Σε περίπτωση χρήσης μεταφορικής από τον

ενδιαφερόμενο για την αποστολή των υπό αντικατάσταση

προϊόντων, το προαναφερθέν χρονικό όριο θεωρείται η

βεβαιωμένη εντολή – απόδειξη μεταφοράς η οποία και θα πρέπει

να προσκομιστεί άμεσα στην εταιρεία μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου. Το κόστος δε του συνόλου των προϊόντων προς

αντικατάσταση δεν μπορεί να ξεπερνά το καθαρό ποσό των

150,00 Eurο. Πρόσθετο κόστος στην διαφορά τιμής που μπορεί

να προκύψει από την επιλογή προϊόντων προς αντικατάσταση,

επιβαρύνει αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο και η καταβολή

αυτού μπορεί να γίνει είτε μετρητοίς στο κατάστημα είτε σε

τραπεζικό λογαριασμό, αντικαταβολή αποκλείεται και όλα τα

έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον

ενδιαφερόμενο. Πιθανό πιστωτικό ποσό που θα προκύψει από

την αντικατάσταση δεν επιστρέφεται ενώ αυτό θα πιστωθεί στον

λογαριασμό του πελάτη για χρήση του σε πιθανή μελλοντική

αγορά. Η πίστωση αυτή ακυρώνεται μετά από 12 μήνες εφόσον

παραμείνει ανενεργή. Η εταιρεία δε τηρεί το δικαίωμα να ελέγξει

την κατάσταση των προϊόντων προς αντικατάσταση και να τα

κάνει δεκτά μόνο σε περίπτωση που αυτά είναι σε άρτια

κατάσταση και συνοδεύονται πλήρως από τις συσκευασίες τους οι

οποίες και αυτές, επίσης, θα πρέπει να είναι άρτιες. Προϊόντα για

τα οποία η αξία τους υπερβαίνει την προαναφερόμενη, τυπικά

δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Ωστόσο η εταιρεία θα εξετάσει

σχετικό αίτημα και θα αποφασίσει κατά την διακριτική της

ευχέρεια. Προϊόντα τοποθετημένα στο ηλεκτρονικό κατάστημα

που στην σελίδα περισσότερων πληροφοριών τους συνοδεύονται

από σχετική επισήμανση περί μη δυνατότητας αντικατάστασής ή

επιστροφής τους, αποκλείονται από κάθε δυνατότητα

αντικατάστασής.
    Επιστροφές. Αιτήματα επιστροφής προϊόντων με επιστροφή

της καταβληθείσας αξίας τους γίνονται δεκτά μόνο όταν αυτά

αφορούν τοποθετημένα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα,

που στη σελίδα περισσότερων πληροφοριών τους δεν

συνοδεύονται από σχετική επισήμανση περί μη δυνατότητας

αντικατάστασής ή επιστροφής τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση το

αίτημα θα εξετάζεται ενώ τελεί στην διακριτική ευχέρεια της

εταιρείας αν θα το δεχθεί ή όχι. Βεβαιωμένη βλάβη προϊόντος

δεν αποτελεί λόγο επιστροφής του, όσο και της αξίας του, καθώς

σε αυτήν την περίπτωση το θέμα εντάσσεται σε ζητήματα που

αφορούν την εγγύηση των προϊόντων. Αιτήματα δε επιστροφής

προϊόντων γίνονται αποδεκτά μόνο εντός τριών εργάσιμων

ημερών από την αγορά τους. Η εταιρεία οφείλει να

αντικαταστήσει άμεσα και με δικά της έξοδα προϊόντα τα οποία,

μετά από βεβαιωμένο λάθος της, δεν ανταποκρίνονται σε αυτά

της αρχικής παραγγελίας. Ωστόσο τέτοια περίπτωση δεν δεσμεύει

την εταιρεία σε υποχρέωση της να δεχθεί επιστροφή προϊόντος

με επιστροφή της καταβληθείσας αξίας του πάρα μόνο οφείλει να

προχωρήσει στην άμεση αντικατάστασή του. Η εταιρεία τηρεί το

δικαίωμα να ελέγξει την κατάσταση των προϊόντων προς

επιστροφή και να τα κάνει δεκτά μόνο σε περίπτωση που αυτά

είναι σε άρτια κατάσταση και συνοδεύονται πλήρως από τις

συσκευασίες τους οι οποίες και αυτές επίσης, θα πρέπει να είναι

άρτιες. Τυχόν έξοδα μεταφορικών επιστρεφόμενων προϊόντων

επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ενδιαφερόμενο

3.Προϊόντα σε μεταφορά, εγγύηση προϊόντων

Κατάσταση μεταφερόμενων προϊόντων.

Η εταιρεία φέρει την ευθύνη να συσκευάσει με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο, τηρώντας τις απαραίτητες προδιαγραφές, όλες τις

αποστολές προϊόντων οι οποίες πρόκειται να μεταφερθούν μέσω

ταχυμεταφοράς ή άλλου μεταφορέα, ούτως ώστε να εξασφαλίσει

το κατά δύναμη την ασφάλεια και την διαφύλαξη της

ακεραιότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Ωστόσο η ευθύνη

της που αφορά την αρτιότητα και την καλή κατάσταση των

προϊόντων κατά την τελική παράδοση, όταν μεσολαβήσει

μεταφορέας, εξαντλείται μέχρι του σταδίου της συσκευασίας

όπως αυτό αναφέρθηκε πιο πάνω. Η εταιρεία δεν φέρει καμία

ευθύνη για πιθανές φθορές που μπορεί να προκύψουν κατά την

μεταφορά των προϊόντων προς τον τελικό χρήστη, ακόμα και

στην περίπτωση όπου ο μεταφορέας είναι συμβεβλημένος ή

αποτελεί επιλογή της εταιρείας. Ωστόσο και εντός τριών

ημερολογιακών ημερών από βεβαιωμένη παραλαβή, ο

ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και

τον μεταφορέα για τυχόν φθορές που έχουν προκύψει στο

προϊόν κατά την αποστολή του. Η εταιρεία προκειμένου να

διαφυλάξει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου, δύναται να

αναλάβει πρωτοβουλία και να μεσολαβήσει για την το

συντομότερο δυνατό τακτοποίηση του προβλήματος. Νέες

ανάγκες αποστολών και μεταφοράς που μπορεί να προκύψουν

από μια τέτοια περίπτωση δεν επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.


4.Διαθεσιμότητα προϊόντων και χρόνοι παράδοσης

Διαθεσιμότητα, χρόνοι παράδοσης, εξέλιξη παραγγελίας.

    Διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα των τοποθετημένων

προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας εξαρτάται

άμεσα από τα αποθέματα αυτών στις αποθήκες της, την

διαθεσιμότητα τους από τους προμηθευτές – διανομείς -

εργοστάσια και τις διάφορες εμπορικές συγκυρίες ή καταστάσεις

ανωτέρας βίας που μπορούν να προκύψουν τόσο στο εσωτερικό

της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως και είτε λόγω

αιφνίδιας εξαντλήσεως αποθέματος, είτε λόγω του μεγάλου

όγκου διαχείρισης δεδομένων ή ανθρώπινου λάθους, η

ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε ότι αφορά τις

διαθεσιμότητες ενδέχεται να μην είναι άμεσα έγκαιρη και έγκυρη.

Ως εκ τούτου, οι διαθεσιμότητες και άρα οι χρόνοι αποστολής που

εξαρτιούνται άμεσα από αυτήν, θα πρέπει να εκλαμβάνονται

αποκλειστικά και μόνο ως ενδεικτικές. Ωστόσο, η εταιρεία δεν

μπορεί για κανέναν λόγω να προχωρήσει σε επικύρωση

παραγγελίας και χρέωση του πελάτη, ιδιαίτερα σε περίπτωση

απομακρυσμένης συναλλαγής μέσω πιστωτικής κάρτας, αν δεν

επεξεργαστεί πρώτα την παραγγελία και εξασφαλίσει την

διαθεσιμότητα των προϊόντων ούτως ώστε αυτά να μπορέσουν να

παραδοθούν στον ενδιαφερόμενο εντός των προβλεπόμενων

χρονικών περιθωρίων. Οι διαθεσιμότητες δε (και όχι οι χρόνοι

παράδοσης), αναφέρονται στην σελίδα περισσοτέρων

πληροφοριών του κάθε προϊόντος, ενώ σε περίπτωση που δεν

υπάρχει σχετική επισήμανση θεωρείται αυτονοήτως ως χρόνος

διαθεσιμότητας οι μία με δύο μέρες, όπου επιπλέον αυτών και σε

κάθε άλλη περίπτωση διαθεσιμότητας, υπολογίζεται και ο χρόνος

παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση όπου οι προβλεπόμενοι χρόνοι

διαθεσιμότητας δεν μπορούν να τηρηθούν, η εταιρεία

υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τον ενδιαφερόμενο και να

αναζητήσει μαζί του την καλύτερη δυνατή λύση. Χρεώσεις του

πελάτη σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν

συναινέσεώς του και μάλιστα εγγράφως για αξίες που

υπερβαίνουν τα 350,00 Euro. Αν ο πελάτης δε και παρόλο

ενημέρωσής του ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας, δεν

μπορεί να αξιώσει καμία άλλη μορφή περαιτέρω αποζημίωσης

παρά μόνο αυτήν της επιστροφής του ποσού της αξίας που

πιθανά έχει προκαταβάλει, την οποία και η εταιρεία υποχρεούται

να την επιστρέψει στο ακέραιο της και μάλιστα εντός περιθωρίου

τριών εργάσιμων ημερών το αργότερο (ημέρες απεργιών

τραπεζών ή ημέρες που τυγχάνουν καταστάσεις ανωτέρας βίας

δεν προσμετρώνται).
    Χρόνοι παράδοσης. Από την στιγμή που ή κάθε παραγγελία

έχει επεξεργαστεί καταλλήλως εντός 24 ωρών και έχει

διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα της εντός των προβλεπόμενων

χρονικών περιθωρίων, προχωρά πλέον άμεσα η εκτέλεσή της με

την διάθεση της για παραλαβή από το κατάστημα ή την

παράδοσή της σε μεταφορέα με εντολή αποστολής της στον

πελάτη. Από το σημείο αυτό και πέρα, την εκτέλεση δηλαδή της

παραγγελίας με την εμπρόθεσμη διάθεση της για παραλαβή από

το κατάστημα ή την βεβαιωμένη παράδοση της στον μεταφορέα,

η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχών

καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν με την παράδοση και

παραλαβή αυτής από τον ενδιαφερόμενο. Τυπικά, οι

συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες προβλέπουν χρόνους

παράδοσης και εφόσον η παραγγελία έχει παραδοθεί σε αυτές, 1

με 2 εργάσιμες για προορισμούς εντός Αθηνών και περιχώρων,

έως 3 εργάσιμες μέρες για λοιπούς προορισμούς εντός Αττικής,

ενώ για προορισμούς εκτός Αττικής προβλέπεται επιπρόσθετος

χρόνος παράδοσης 1-4 εργάσιμες ημέρες (αναλόγως τελικού

προορισμού, Κύπρος και άλλες νησιωτικές και απομακρυσμένες

περιοχές μπορεί να απαιτήσουν ως και 4 μέρες ενώ ηπειρωτικές

και αστικά κέντρα 1 με 2 μέρες). Παράπονα για καθυστερήσεις

απομακρυσμένων αποστολών θα πρέπει να γίνονται από τον

ενδιαφερόμενο καταρχήν στην μεταφορική (και εφόσον η

βεβαιωμένη παράδοση της σε αυτήν από την εταιρεία ήταν

εμπρόθεσμη), ενώ στην συνέχεια θα πρέπει να ενημερώνεται και

η εταιρεία προκειμένου αν χρειαστεί να μεσολαβήσει για την

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη της. Η εταιρεία

επίσης, ενημερώνει τον κάθε πελάτη για την εξέλιξη της

παραγγελίας του είτε μέσω email είτε μέσω τηλεφωνικής

επικοινωνίας σε σχέση με τα ακόλουθα στάδια: Καταχώρηση

παραγγελίας, Επεξεργασία παραγγελίας, εξασφάλιση

διαθεσιμότητας (και χρέωση, αν έχει επιλεχθεί τρόπος

απομακρυσμένης πληρωμής), εκτέλεση παραγγελίας με την

διάθεσή της στο κατάστημα ή τον μεταφορέα (αναλόγως του

τρόπου παράδοσης που έχει επιλεχτεί) και τέλος πως η

παραγγελία είναι σε κατάσταση μεταφοράς από τον μεταφορέα.

Σε περίπτωση που έχει επιλεχθεί παράδοση από το κατάστημα, ο

ενδιαφερόμενος θα ειδοποιηθεί για τις μέρες και ώρες που μπορεί

να παραλάβει την παραγγελία του (συνήθως τυπικά ωράρια

εμπορικών καταστημάτων). Παραγγελία που έχει προεξοφληθεί

πρέπει να παραληφθεί το συντομότερο δυνατό αλλιώς αυτή θα

παραμείνει ως εκκρεμής για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη των

90 ημερών, όπου στην συνέχεια θα διαγράφεται αποκλείοντας

οποιαδήποτε δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση

που η παραγγελία δεν έχει προεξοφληθεί και καθυστερήσει η

παραλαβή της με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου (κωλυσιεργία,

προσκόμιση λανθασμένων στοιχείων, αφερεγγυότητα, έλλειμμα

επικοινωνίας, κτλ) τόσο στην περίπτωση παραλαβής από το

κατάστημα όσο και στην περίπτωση αποστολής της με

μεταφορέα, αυτή θα μείνει διαθέσιμη στο κατάστημα μέχρι και

για 10 ημέρες, 5 με 6 μέρες στον μεταφορέα ενώ στη συνέχεια

θα μεταφερθεί πίσω στο κατάστημα όπου και θα είναι διαθέσιμη

προς παραλαβή για 4 με 5 μέρες ακόμα. Πέραν αυτών των

χρονικών περιθωρίων, η εταιρεία δύναται να ακυρώσει

μονομερώς την παραγγελία και ενδεχομένως να προβεί σε

διαδικασίες αποζημίωσής της ενώ μελλοντικά να αρνηθεί

οποιαδήποτε συναλλαγή με το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Τόσο η εταιρεία όσο και οι συνεργαζόμενοι μεταφορείς με αυτήν,

θα κάνουν το καλύτερο δυνατό και φιλότιμα θα καταβάλουν κάθε

προσπάθεια ούτως ώστε η παραγγελία να είναι εγκαίρως

διαθέσιμη στον προορισμό της, θα οχλήσουν επαναλαμβανόμενα

αν χρειαστεί τον ενδιαφερόμενο (και εντός των χρονικών

περιθωρίων όπως περιγράφηκαν πιο πριν) προκειμένου να

παραλάβει ή να του παραδοθεί η παραγγελία του. Αν για

οποιονδήποτε προσωπικό λόγο ή δικούς του λόγους ανωτέρας

βίας ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να παραλάβει την παραγγελία

του, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα το συντομότερο

δυνατό με την εταιρεία ή και τον μεταφορέα προκειμένου να

εξευρεθεί λύση για την τύχη της παραγγελίας του. Ο

ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να επιλέξει μεταφορική εταιρεία

της αρεσκείας του με τον όρο όμως ότι αυτή θα παραλάβει την

παραγγελία του αποκλειστικά και μόνο από το κατάστημα, ενώ οι

επιβαρύνσεις μεταφορικών σε αυτή την περίπτωση θα

επιβαρύνουν τον ίδιο χωρίς αυτές να αφορούν την εταιρεία,

ταυτόχρονα οποιαδήποτε άλλη μορφή εμπλοκής αυτής με την εν

λόγω μεταφορική αποκλείεται.

5.Απόρρητο και ασφάλεια συναλλαγών

Απόρρητο και ασφάλεια απομακρυσμένων συναλλαγών.
Παραχωρήσεις προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων

γίνονται κατόπιν οικειοθελούς πράξης του ενδιαφερομένου και με

την πλήρη συναίνεσή του. Η παραχώρηση αυτή γίνεται

προκειμένου διευκολύνσεως αμφοτέρων, της εταιρείας δηλαδή

και του ενδιαφερομένου, με αποκλειστικό σκοπό την χρήση τους

στις αναμεταξύ τους συναλλαγές, για την διαμόρφωση και

ενημέρωση του πελατολογίου της εταιρείας, όπως επίσης και για

λόγους διαμόρφωσης στατιστικών εμπορικών και καταναλωτικών

δεδομένων εντός του περιβάλλοντος της εταιρείας και για

αποκλειστική χρήση από αυτήν και μόνο. Όλες οι πράξεις

οικειοθελούς παραχώρησης προσωπικών δεδομένων, όπως και η

διαχείριση αυτών από την εταιρεία, διέπονται από τους σχετικούς

νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών

δεδομένων. Παραχώρηση αυτών των δεδομένων σε τρίτους,

δημοσίευση και αναδημοσίευσή τους όπως και χρήση τους πέραν

των προαναφερθέντων, απαγορεύεται ρητά. Η εταιρεία επίσης

δεν πρόκειται επ' ουδενί να ζητήσει προσωπικές πληροφορίες

πέραν των βασικών. Προαπαιτούμενες για εγγραφή του

ενδιαφερομένου προκειμένου δημιουργίας προσωπικού

λογαριασμού του στην βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού

καταστήματος, είναι το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία της

επιχείρησης, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και η

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προαπαιτούμενα επίσης

θεωρούνται και όλα τα στοιχεία εκείνα για την έκδοση τιμολογίου.

Προαιρετικά η εταιρεία μπορεί να ζητήσει πληροφορίες ηλικίας

και φύλου, ενώ κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθεί και αριθμός

τραπεζικού λογαριασμού. Πέραν αυτών των στοιχείων η εταιρεία

δεν πρόκειται να ζητήσει ποτέ άλλες ευαίσθητες πληροφορίες,

ενώ σε κάθε περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος ενοχληθεί για να

παραχωρήσει τέτοιας μορφής δεδομένα, θα πρέπει να το αρνηθεί

και να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία για να το καταγγείλει.

Ο ενδιαφερόμενος δε αναλαμβάνει και την πλήρη ευθύνη της

εγκυρότητας των στοιχείων που παραχωρεί και δηλώνει. Σε κάθε

περίπτωση όπου διαπιστωθεί ελλιπής ή ψευδή δήλωση στοιχείων

και αυτό με την σειρά του προκαλέσει ζημία στην εταιρεία (π.χ

παράδοση παραγγελίας σε μη έγκυρη διεύθυνση), η εταιρεία

δύναται να προχωρήσει άμεσα σε κάθε νόμιμη διαδικασία για την

αποζημίωσή της. Αναφέρεται δε ρητά ότι η εταιρεία δεν φέρει

καμία απολύτως ευθύνη για πιθανές εμπλοκές που μπορεί να

προκύψουν από το σύστημα απομακρυσμένων συναλλαγών μέσω

πιστωτικής κάρτας, καθώς τα συστήματα που χρησιμοποιεί η

εταιρεία είναι μεν συνεργαζόμενα (και κατόπιν συμβάσεων με

τους παρόχους), λειτουργούν όμως ξεχωριστά και σε αυτόνομο

ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο η εταιρεία δεν έχει

καμία απολύτως πρόσβαση. Ευαίσθητα δεδομένα όπως στοιχεία

της πιστωτικής κάρτας και πιθανός άλλες πληροφορίες δεν

περιέρχονται με κανέναν τρόπο στην γνώση της εταιρείας. Το

σύστημα απομακρυσμένων συναλλαγών απλά ενημερώνει την

εταιρεία για την συναλλαγή αναμένοντας από αυτήν την

επικύρωσή της ή όχι. Το σύστημα απομακρυσμένων συναλλαγών

που επί του παρόντος χρησιμοποιεί η εταιρεία, χωρίς στο μέλλον

να αποκλείεται αναβάθμιση, αντικατάσταση ή προσθήκη άλλου,

είναι αυτό της Delta Pay μέσω απευθείας σύνδεσης με το

τραπεζικό σύστημα της καταξιωμένης και διεθνούς κύρους

τράπεζας Millennium Bank. Το σύστημα αυτό δε και μεταξύ

άλλων, τηρεί τις πιο εξελιγμένες και αυστηρές διεθνείς

προδιαγραφές ασφαλείας, κρυπτογράφησης, ασφαλούς

σύνδεσης, εγκυρότητας - αξιοπιστίας συναλλαγών, απορρήτου

και εξυπηρέτησης χρήστη και πελατών.

6.Όροι χρήσης, πνευματικά δικαιώματα και ταυτότητα εταιρείας

Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος, πνευματικά

δικαιώματα και δήλωση ταυτότητας της εταιρείας.

    Πνευματικά δικαιώματα. Η οπτική αισθητική του ηλεκτρονικού

καταστήματος, όπως και όλα τα στοιχεία που την συνθέτουν,

αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας καθώς όλα αυτά

τα συστατικά είναι είτε πρωτόγεννη δημιουργήματα της εταιρείας

και των μελών της, είτε είναι δημιουργήματα τρίτων προσώπων

και εταιρειών τα οποία έχουν νομίμως παραχωρηθεί για ολική,

μερική ή ειδική χρήση. Επίσης, η ταυτότητα του ηλεκτρονικού

καταστήματος, εμπορικά σήματα όπως και όλες οι πληροφορίες

που περιλαμβάνονται σε αυτό, εκτός νομίμως αναδημοσιευμένων

πληροφοριών (π.χ τύπος, εργοστασιακές οδηγίες, κτλ) και άλλων

εμπορικών σημάτων τρίτων, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας και

διέπονται από την τοπική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις

περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντιγραφή, αναπαραγωγή και

αναδημοσίευση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας

απαγορεύεται.
    Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες των

ιστοσελίδων και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας

KOΥΝΚΕΡ-ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε αποδέχονται και

συναινούν πλήρως και ανεπιφύλακτα με τα όσα αναφέρονται και

περιγράφονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες περί πολιτικής

της εταιρείας, των γενικών και ειδικών όρων όπως αυτές είναι

αναρτημένες στις ιστοσελίδες υπό την ιδιόκτητη και νόμιμα

κατοχυρωμένη διαδικτυακή ταυτότητα www.kounker.gr αλλά και

την επεκταμένη θέση www.kounker.gr/eshop. Καταχρηστικές

αναδημοσιεύσεις αυτών των δικτυακών θέσεων και του

περιεχομένου τους που υποκρύπτουν δόλο ή άλλες βλαπτικές

προθέσεις σε βάρος της εταιρείας διώκονται ποινικά. Επίσης,

αναδημοσιεύσεις πάσης φύσεως που συνοδεύοντα από

παραποιήσεις στοιχείων, βωμολοχία, ύβρεις, προσβολή της

δημοσίας αιδούς, ρατσιστικά, θρησκευτικά και πολιτικά σχόλια,

πορνογραφικό υλικό, προσβολή οικολογικών αξιών, προτροπή

βίας, κακοποίηση ζώων, προσβολή ή απειλή κατά της ζωής και της

περιουσίας, όπως και κάθε άλλης μορφής σχολείου ή

αναδημοσίευσης συνοδεία ψηφιακών μέσων (μουσική,

φωτογραφίες, βίντεο, κτλ), και κειμένων που κατά την εταιρεία

θεωρούνται καταχρηστικά ή βλαπτικά για την ίδια και το κοινωνικό

σύνολο, απαγορεύονται ρητά και κάθε τέτοια πράξη θα διώκεται.
    Δήλωση ταυτότητας της εταιρείας. Η εταιρεία υπό την

επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε με ΑΦΜ 082110873 (ΔΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ) και τον διακριτικό τίτλο ΚΟΥΝΚΕΡ εδρεύει στην Λ.

Παπανικολή 1 & Μαραθώνος 63 , ΤΚ 15344, Γέρακας Αττικής,

Ελλάδα. Δραστηριοποιείται κυρίως και νομίμως  στην εκτροφή

κουνελιών καθώς και στο  εμπόριο κτηνοτροφικών -

πτηνοτροφικών ειδών,ζωοτροφών,μεταλλικών εξοπλισμών και

κάθε άλλη συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα . Διέπεται

πλήρως και ανεπιφύλακτα από την Ελληνική και κοινοτική

νομοθεσία, τους διεθνείς κανονισμούς και τις αποφάσεις των

ενωμένων εθνών. Το διαδικτυακό ηλεκτρονικό κατάστημα και

όλες οι σελίδες υπό την ταυτότητα www.kounker.gr αποτελούν

ιδιοκτησία και μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

εταιρείας.

Φορολογικά στοιχεία

ΚΟΥΝΚΕΡ
ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
Κονικλ.Επιχ/σεις-Κτηνοτροφικά Είδη-Μεταλλικοί Εξοπλισμοί
Παπανικολή1 & Λ. Μαραθώνος 63, 15344 Γέρακας  –
Ελλάδα - Εγκαταστάσεις: Αυλώνα Αττικής.
ΑΦΜ: 082110873
ΔΟΥ:  Παλλήνης


Επικοινωνία
Τηλ: (+30)210 7706199
Τηλ. & Φαξ: (+30)210 7777032
Κινητό: 6972219219
email: info@kounker.gr

Ιστότοπος: www.kounker.gr
 
 

 
Copyright © ΚΟΥΝΚΕΡ All right reserved
Τρόποι Αποστολής & Πληρωμής | Όροι Χρήσης Designed and developed by HellasSites